Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tümü Temizlik Hizmetleri

MİSYON  Yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde, Üniversitemizin çıkarlarını her platformda gözeterek faaliyetlerini yürütmek, bilgi ve deneyim sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen farklı disiplinlerle iletişim kurabilen personel yapısını geliştirerek, görev ve sorumlulukların, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması, harcama yetkisi dahilinde bulunan bütçe taslaklarını gerçek ihtiyaçların temini doğrultusunda ilkeli bir şekilde hazırlayıp ilgili kurumlara ve birimlere sunulması, tahsis edilen bütçe ödeneklerinin bütçe performans hedefleri gözetilerek, bütçe disiplinine riayet edilerek kullanılması, Üniversitemizin hizmet alanlarında (temizlik, güvenlik, personel servis taşımacılığı) KSÜ mensupları ile hizmet veren kuruluşlar veya kişilerin memnuniyetini sağlamayı hedef edinen bir başkanlıktır.VİZYON İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının vizyonu; görevinde sorumluluk sahibi, bilgili, gayretli ve çalışkan personeliyle, kendisine tahsis edilen ödeneğin, kamusal yarar ilkesi ile, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli kullanılması, görev ve sorumluluklarını, Kurumun çıkarları ve KSÜ çalışanlarının memnuniyetini gözeterek yerine getirmektir.

...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi