Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

    124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. ve 36. maddelerinde   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının  görevleri belirlenmiştir.

Bunlar:

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,
  • Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasındaki nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitemizin Taşınır işlemleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
  • Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,
  • Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi